(1)
Sattarova, I.; Abdulmadjidova, M. Zamonaviy Ilm-Fan Va Ularning Jamiyat Taraqqiyotidagi o‘rni. SciEdu 2021, 2, 609-616.