(1)
Hasanova, Z. U. Maktabgacha Yoshdagi Bolalarni Tabiatga Muhabbat Ruhida Tarbiyalashda Ota-Onalarning o’rni. SciEdu 2022, 3, 290-294.