(1)
Usmonova, L. R.; Egamberdiyev, D. A. o’g’li. Transplantologiya Rivojlanishining Etik-Huquqiy Jihatlari. SciEdu 2023, 4, 208-213.