(1)
Rahmatullayev, J. Umumiy Va Maxsus Qobiliyatlarning ta’lim Jarayonidagi Roli. SciEdu 2023, 4, 962-968.