(1)
Yo’ldosheva, S. M. qizi. Boshlang’ich Sinflarda Kishilik Olmoshlarini o’rganish Metodikasi. SciEdu 2023, 4, 1010-1015.