(1)
Boboev, A. C.; Akramova, O. Q. Buxoro Viloyatining Investitsion Jozibadorligini Oshirishda Korxonalarning o’rni Va Ahamiyati. SciEdu 2023, 4, 1537-1542.