(1)
Shamsiyeva, M. S. Tanqidiy Fikrlashni Shakllantirishda Zamonaviy o’qitish Texnologiyalaridan Foydalanishning Ahamiyati. SciEdu 2023, 4, 843-849.