(1)
Xalikulova, G. E. Oliy ta’lim Muassasalarida Pedagog-Rahbarlar Kompetentligining Metodologik Asoslari. SciEdu 2023, 4, 855-861.