(1)
Narzullayeva, N. H. Zamonaviy o’qitish Texnologiyalarining Moxiyati Va Mazmuni. SciEdu 2023, 4, 1072-1076.