(1)
Masharipova, D. R. Korxonalarda Xodimlarni Boshqarishning Iqtisodiy Usullari. SciEdu 2023, 4, 1180-1183.