(1)
Abdusobirova, M.; Isroilova, M. Tenglama Va Tenglamalar Sistemasini Rezultant Usulida Yechish. SciEdu 2024, 5, 8-12.