(1)
Haydarov, L. B. Aksiyadorlik Jamiyatlarida Ichki Audit Xizmati Samaradorligini Baholash. SciEdu 2024, 5, 357-363.