(1)
Qudratov, A. N.; Yusupov, A. X. O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. SciEdu 2021, 2, 309-313.