Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari. Science and Education, 2(10), 380-386. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914