Hamdamova, M., Toshov, H., & Qurbonnazarova, R. (2021). Kvertsetin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish. Science and Education, 2(12), 171-173. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2150