Axmedova, O. B., & Davronov, B. O. o`g`li. (2021). Atrof-muhitga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirish imkoniyatlari. Science and Education, 2(12), 229-237. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2158