Xurramova, F. T. qizi, & Bekchanov, D. J. (2021). Polivinil xloridning ba’zi bir modifikatsiyalarining monomerlarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish. Science and Education, 2(12), 254-258. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2162