Abdulmadjidova, M., & Sattarova, I. (2021). O’smirlar o’rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari. Science and Education, 2(12), 602-608. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2218