Yoqubova, D. X. qizi. (2022). Televideniyada surushtiruv ko’rsatuvlari ijtimoiy nazoratning nazariy asoslari. Science and Education, 3(5), 809–814. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3478