Yuldashev, N., & Abdullayev, M. (2022). Yillik o’quv tsiklida sprinterlar uchun o’quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari. Science and Education, 3(7), 239-244. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4073