Hasanova, Z. U. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashda ota-onalarning o’rni. Science and Education, 3(7), 290-294. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4081