Karimova, G. F. qizi. (2023). Javdar, unining inson hayotidagi ahamiyati va uni yetishtirish texnologiyasi. Science and Education, 4(2), 38–41. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4990