Rahimov, B. R., Tojiyev, O. O., & Kazimova, M. S. (2023). Yuqori qovushqoq neftlarning qovushqoqligini pasaytirishda turli soapstoklarning o’rni. Science and Education, 4(2), 705–711. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5101