Rustamov, S. (2023). Xalq ta’limi tizimini moliyalashtirish manbalari va ulardan samarali foydalanish masalalari. Science and Education, 4(5), 1350–1362. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5917