Haydarov, L. B. (2024). Aksiyadorlik jamiyatlarida ichki audit xizmati samaradorligini baholash. Science and Education, 5(1), 357–363. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6614