HAMDAMOVA, M.; TOSHOV, H.; QURBONNAZAROVA, R. Kvertsetin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish. Science and Education, [S. l.], v. 2, n. 12, p. 171-173, 2021. Disponível em: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2150. Acesso em: 27 may. 2022.