TIMUROV, S. M.; MURODOV, M. N. Neftni atmosfera sharoitida qayta ishlash qurilmalarida yuqori haroratli sharoitida metallarning korroziyalanishini tadqiq qilish. Science and Education, [S. l.], v. 2, n. 12, p. 179-190, 2021. Disponível em: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2152. Acesso em: 27 may. 2022.