RAHIMOV, B. R.; TOJIYEV, O. O.; KAZIMOVA, M. S. Yuqori qovushqoq neftlarning qovushqoqligini pasaytirishda turli soapstoklarning o’rni. Science and Education, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 705–711, 2023. Disponível em: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5101. Acesso em: 20 jun. 2024.