O’RAZBOYEVA, S. M. qizi. Fransuz tilida unli va undosh tovushlar talaffuzida bog’lanishlar hosil bo’lishi. Science and Education, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1650–1653, 2023. Disponível em: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5262. Acesso em: 16 jul. 2024.