SHAMSIYEVA, M. S. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o’qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. Science and Education, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 843–849, 2023. Disponível em: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5599. Acesso em: 21 may. 2024.