MUXITDINOVA, S. S. Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg’or pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati. Science and Education, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 1044–1051, 2023. Disponível em: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5632. Acesso em: 24 jul. 2024.