Usmonov, Maxsud Tulqin o‘g’li. 2021. “Matritsa Rangi. Matritsa Rangini Hisoblash Usullari”. Science and Education 2 (8):280-91. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758.