Turgunbaev, Rashid. 2021. “Keysga Asoslangan Fikrlash Va Uni Akademik metama’lumotlarni Avtomatik Ekstraksiya Qilishda Tadbiq Qilinishi”. Science and Education 2 (9):129-44. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1832.