Paluaniyazov, Miyrbek. 2021. “Musiqa Madaniyati Darslarida ilg’or Pedagogik Texnologiyalarni qo’llash Mazmuni”. Science and Education 2 (9):364-68. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1858.