Ibragimov, Bobir Mansurovich. 2021. “Musiqa Madaniyati Fani o’qitishda Kompyuter Dasturlaridan Foydalanishning Nazariy Asoslari”. Science and Education 2 (10):303-13. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1905.