Qulboyev, Z., Sh. Urinov, and A. Abduraxmonov. 2021. “Texnika yo’nalishidagi Oliy o’quv Yurtlarida Qattiq Jismlar Fizikasi bo’limini o’zlashtirish Samaradorligini Oshirish yo’llari”. Science and Education 2 (10):380-86. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1914.