Hamdamova, M.A., H.S. Toshov, and R.Sh. Qurbonnazarova. 2021. “Kvertsetin Va Uning ba’zi Bir Hosilalarining Biologik Faolligini PASS (online) Dasturida Tekshirish”. Science and Education 2 (12):171-73. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2150.