Qosimova, M., and Ulug’berdi Nazar o’g’li Qo’ziyev. 2021. “Web Ilovalar Dasturi Taminotini Yaratish”. Science and Education 2 (12):220-25. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2156.