Xurramova, Fayyoza Turg’un qizi, and Davron Jumayevich Bekchanov. 2021. “Polivinil Xloridning ba’zi Bir Modifikatsiyalarining Monomerlarining Biologik Faolligini PASS (online) Dasturida Tekshirish”. Science and Education 2 (12):254-58. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2162.