Avezov, Alijon Xayrullayevich. 2021. “Funksiya Hosilasi Mavzusini o‘qitishda «Kichik Guruhlarda Ishlash» Metodi”. Science and Education 2 (12):441-50. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2186.