Allanazarova, Gulnora Sultanovna, Sadoqat Ko’palovna Gaipova, Sojida Adelshayevna Karimova, Dilnura Ulug’bek qizi Raximova, and Umidbek Saparbayevich Xo’jamuratov. 2021. “Turli Mamlakatlarda o’qituvchilar Tayyorlashning ba’zi Modellari Haqida”. Science and Education 2 (12):544-50. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2206.