Abdulmadjidova, M., and I.M. Sattarova. 2021. “O’smirlar o’rtasidagi Nizoli Vaziyatlarni Bartaraf Etishda Hamkorlik Masalalari”. Science and Education 2 (12):602-8. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2218.