Yuldashev, N., and M. Abdullayev. 2022. “Yillik o’quv Tsiklida Sprinterlar Uchun o’quv Jarayonini Tashkil Etish Xususiyatlari”. Science and Education 3 (7):239-44. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4073.