Hasanova, Zaxro Ungarovna. 2022. “Maktabgacha Yoshdagi Bolalarni Tabiatga Muhabbat Ruhida Tarbiyalashda Ota-Onalarning o’rni”. Science and Education 3 (7):290-94. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4081.