Rahimov, Bobomurod Rustamovich, Obid Olimovich Tojiyev, and Mijgona Sharifovna Kazimova. 2023. “Yuqori Qovushqoq Neftlarning Qovushqoqligini Pasaytirishda Turli Soapstoklarning o’rni”. Science and Education 4 (2):705-11. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5101.