Истамов Юcуф Баходирович, and Бекзод Акбар ўғли Турсунов. 2023. “Г5 ва Г6 қурилиш гипсининг иссиқлик ажралиб чиқиш хоссасини ўрганиш”. Science and Education 4 (2):803-9. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5119.