Baxtiyorov, Saidjon Quvondiq o’g’li, and Rustam Kurbonboyevich Boltayev. 2023. “O’zbekistonda Xalq cholg’u Asboblarining Shakllanish Tarixi”. Science and Education 4 (2):920-25. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5134.