Rahmatullayev, J. 2023. “Umumiy Va Maxsus Qobiliyatlarning ta’lim Jarayonidagi Roli”. Science and Education 4 (2):962-68. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5142.