Seydimova, Orzigul Otanazar qizi, Aziza Xurmatbek qizi Narimbayeva, and Jaloliddin Talantbek o’g’li Otajonov. 2023. “Bank Xizmatlar Sohasini Rivojlantirish Usullari”. Science and Education 4 (2):1465-69. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5230.