Юсуфжонова, Шахло Мухторовна. 2023. “Миллий ва маданий хусусиятлар доирасида немис ва ўзбек тилларидаги фразеологик бирликларнинг тавсифланиши”. Science and Education 4 (2):1714-19. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5285.